... در حال بارگذاری
امروز : پنجشنبه 28 تیر 03
شرایط عمومی پذیرشاسامی پذیرفته شدگانرشته های مورد نیازمدارک لازم

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضياني كه داوطلب انجام كار به صورت نيروهاي شركتي در واحدهای تحت پوشش اين دانشگاه را دارند به طریق اینترنتی ثبت نام می کند، متقاضیان می بایستی فرم مربوطه را در همین سایت به دقت تکمیل و ارسال نمایند.

  • نحوه ارسال مدارک به دفتر کارافرینی

    متقاضيان بايستي تصاویر مدارک مورد نیاز و مشخصات خواسته شده را از طریق سایت كارآفريني دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ارسال نمايندو ثبت نام شوند.

  • لیست رشته های مور د نیاز دانشگاه

    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود به صورت شركتي بعد از كسب مجوز از كميسيون ماده 136 از میان افراد واجد شرایطي كه امتياز لازم.

  • سامانه ثبت نام دفتر کار افرینی دانشگاه

    فاز اول سامانه ثبت نام دفتر کارافرینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان راه اندازی شد، با راه اندازی سامانه شما می توانید به عنوان کارجو به صورت آنلاین اطلاعات خود را در لیست کارجویان این دانشگاه وارد کنید