امروز : شنبه 26 خرداد 03
کاربــر: مهمــان
صفحات عمومی | مدارک لازم
$0$0$0

مدارک مورد نیاز:

1.       ثبت نام و تکمیل فرمهای اینترنتی موجود در سایت$0$0$0$02.      تصویر آخرین مدرک تحصیلی$0$0$0$03.      اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیتاز خدمت (جهت برادران)$0$0$0$04.       شش قطعه عکس $0$0$0$05.       اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو) و کلیه صفحاتشناسنامه$0$0$0$06.      اصل و کپی گواهينامه رانندگي پايه دومجهت رشته هاي شغلي فوريتهاي پزشكي $0$0$0$0جهت ارسال مدارک بند 2 لازم است ازاسکنر استفاده شود$0$0$0$0ما بقی مدارک در صورت پذیرفته شدن بههنگام مراجعه به کارگزینی دانشگاه تحویل گرفته می شود.در صورت عدم ارائه مدارکلازم پذیرش شما کان لم یکن تلقی می گردد$0$0$0$0